Inloggen met je bestaande profiel

Inloggen met je bestaande profiel

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor het niet lukt om in te loggen met je profiel:

Wachtwoord opnieuw instellen
Sinds 1 juli 2019 hebben we een nieuwe website. We hebben toen een e-mail gestuurd naar alle geregistreerde e-mailadressen dat het nodig was om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Wellicht is deze e-mail niet of bij de verkeerde persoon aangekomen en is het wachtwoord (nog) niet opnieuw ingesteld.

Stel je wachtwoord opnieuw in

E-mailadres oud, onjuist of onbekend
Het kan zijn dat in het verleden een e-mailadres is gebruikt die nu niet meer werkt. Hierdoor kun je niet inloggen, maar ook het wachtwoord niet opnieuw instellen omdat de e-mail met de unieke link naar het oude e-mailadres verstuurd wordt.

Wil je toch het profiel van toen gebruiken? Neem dan contact met ons op en wij zorgen samen met je dat je weer kunt inloggen zonder verlies van je bestaande profiel.

Plaats een reactie